4Ra Akademi

81 İlde 81 Siber Kahraman projesi, 4Ra Akademi imzası taşıyor. Proje sahibi 4 Ra Akademi; ülkemiz için stratejik önem taşıyan projenin tüm süreçlerini hayat geçirecek.

 

4RA Akademi, ‘‘milli’’ bakış açısını ve “Türkiye’nin toplam siber güvenliği” ufkunu eksen alarak, bilişim ve siber güvenlik farkındalığı yaratmayı hedefler. Bu amaçla işbirlikleri geliştirir, etkinlikler düzenler, projeler üretir. 4 RA Akademi gençlere farkındalık eğitimleri, burs ve staj imkânları sağlayarak, Türkiye’ye bilişim dünyamızın ihtiyaç duyduğu altyapı, donanım ve bilince sahip şahısların kazandırılmasını amaçlar.

Türkiye’de pek çok iş koluna yönelik eğitim çalışmaları yürüten oluşumlar bulunsa da, bilişim ve özellikle de siber güvenlik alanında gençlere rehberlik edecek, güvenlik farkındalığı oluşturacak çalışmalara daimi suretle ihtiyaç vardır. Ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olan siber güvenlik konusunda, devletimizin eğitim ve düzenleme faaliyetlerine gücü yettiğince destek vermek isteyen bir gurup gönüllü tarafından 4RA Akademi fikri hayata geçirilmiştir.

Ülkesinin hedefleri doğrultusunda toplumsal ihtiyaç ve sorunlara çözüm üretebilen, siber güvenlik farkındalığı yüksek, milli ve manevi bilinçle teknoloji bilgisini birleştirmiş bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak; 4RA Akademi’nin ana misyonu niteliğindedir.

4Ra Akademi’nin Eğitim İlkeleri

*Bilişim teknolojilerini kullanmada ve teknoloji geliştirmede, milli siber güvenlik perspektifine sıkı sıkıya bağlı olmak.

* Yaşam boyu öğrenme felsefesine inanmak, bunu teknoloji başta olmak üzere hayatın her noktasına yansıtabilmek.

* Milli birlik ve yardımlaşma anlayışının da bir parçası olan “ekip çalışması” prensibini iş ve kamu hayatına uyarlayabilmek.