Amaç

Programın Hedefleri

1 – Öz kültürünün, değerlerinin ışığında; dünyada üretilen bilginin ve kültürün taklitçisi ve takipçisi olan değil; bilgiyi ve teknolojiyi üreten; birikimini ülkesine duyduğu sorumluluğunun rehberliğinde hayata geçiren nesiller yetiştirmek.
Günümüzde bilimsel ve kültürel olarak gelinen noktada büyük oranda Batı uygarlığının payı olduğuna inanmamızı amaçlayan sistemsel bir anlayış gençlerimize empoze edilmektedir. Gençler Türk ve İslam coğrafyasının köklü ilim geleneğinden, kadim değerlerinden habersiz kalarak taklitçilikten öteye gidemeyen girişimlerde bulunmakta ve güncel bilgiyi takibe muhtaç kalmaktadırlar. Oysa bilgiyi üreten, bilgiye nasıl ulaşabileceğini ve onu nasıl kullanabileceğini bilen bir nesle ihtiyaç vardır.  Proje bu noktada önemli ve kritik bir rol üstlenmektedir.
2 – Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamak.
Proje çerçevesinde, her biri alanlarında üstün başarıya sahip olan öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olma yanında; milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetişmeleri, köklerinden aldıkları güçle yarınlara uzanmaları planlanmaktadır. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez düsturuyla hayata geçirilen “81 İlde 81 Siber Kahraman” fikri gençlerimizin araştırmacı, karar alıcı ve uygulayıcı bireyler olmasını da hedefleri arasında belirlemiştir.
Bilgiye ulaşan ve gelecekte bulunacağı yer konusunda kaygısı azalan genç özgüvene kavuşacaktır. Bu özgüven ve bilgi birikimi gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmaları yolunda itici bir güç olacaktır.
3- Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunması, duyarlılıklarının arttırılması.
Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin; kültürüne aşina, değerlerine hâkim, donanımlı ve farkındalığı güçlü birer birey haline gelmeleri önemlidir. Böylece alacakları sosyal sorumluluklar daha fazla olacaktır.
Farkındalık eğitimleriyle bilinç oluşturulup, sınavlar ve hacking sınıf eğitimleri ile kazanımların kalıcı olması planlanmaktadır. Sağlanan staj sürecinde de gencin sektöre hazırlanması devam edecektir.
4- Gençlerin hedef belirleme, karar verme, teknolojiyi kullanma noktasında sorumlulukla hareket etme motivasyonuna sahip olmaları.
Proje kapsamında hedef kitlede farkındalık, bilgi edinme, bilginin verdiği özgüven, özgüvenin desteklediği iletişim becerileri ve kültürel açıdan donanımlı hale gelmek, beklenen somut gelişmelerdendir. Bunların tespiti için anket çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca sınavlarda gençlerin göstereceği performans, objektif ölçüm için kriter kabul edilecektir.