Proje Ayrıntıları

Tarihini ve değerlerini bilmeyen bir gençlik zamanın rüzgârına göre savrularak yol alır. Dünya medeniyetine yön vermiş, çağ açıp kapatmış olan uygarlığımızın yetiştirdiği bilge şahsiyetler, geleceğe giden yolda gençler için güçlü rol modeller olabilir. Böyle bir vizyon, gençlerin ülkemizin geleceğinde alacakları görevleri başarıya ulaştırmaları yolunda motivasyon niteliği taşıyacaktır.

Proje kapsamında gençlere bilgi güvenliği farkındalığı ve siber güvenlik temel bilgileri verilirken, bilgiyi kullanma noktasında sorumlulukla hareket etmeleri de planlanan kazanımlar arasındadır. Kendi medeniyetimizin engin şuuruyla hayata bakan gençlerin, bilişim alanındaki tüm teknik bilgileri ülkemiz menfaatleri doğrultusunda değerlendirebilecekleri açıktır. Türkiye’nin değişen dünyada ve baş döndürücü hızla gelişen teknoloji karşısında güçlü olarak ayakta durması için gereken unsurlardan biri de budur.

Kapsam

Proje kapsamında 8 ay süresince her bir ay 12 ayrı ilde eğitim etkinliği yapılacak. Etkinlik kapsamında alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenecek. Eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecek. Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere ayrıca “Uygulama Sınıfları”nda ek bir eğitim fırsatı sunulacak. Her ilden 1 öğrenci hack sınıflarına katılım hakkı elde edecek.

Verilecek seminerlerle belli düzeyde altyapı oluşturulacak, sonraki aşamada araştırma kültürü geliştirilecek, sınav ve yarışma ruhuyla da öğrenmenin diriliği korunmuş olunacaktır. Son aşama ile hem öğrenmeyi pekiştirip, motivasyon sağlanacak hem de gençlere hayatlarında kalıcı mesleki fırsatları tanıma imkanı verilecektir.

81 İlde Farkındalık Eğitimleri

Her ay 12 farklı ilde düzenlenecek eğitim seminerleri sonucunda toplamda 81 ilde farkındalık eğitimleri hayata geçirilmiş olacak. Katılacak öğrenci sayısı sınırlandırılmazken, alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitimler ücretsiz olacak.

Eğitsel Kitaplar

Katılımcı gençlere dağıtılacak kitaplarla proje kapsamında verilen bilgiler pekiştirilecek.

Uygulama Sınıfları

Eğitimler sonunda belirlenecek 81 ilden 81 katılımcıya “Uygulama Sınıfları” kapsamında detaylandırılmış siber güvenlik uzmanlık eğitimleri verilecek.

Burs ve Staj İmkânları

Son olarak, başarılı öğrencilere burs ve staj imkânı sağlanarak eğitimlerine destek olunacak. Proje hedefleri doğrultusunda bu gençlerin Türkiye’nin geleceğinde rol almaları hedefleniyor.

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Başvuru Formu